RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Validatieprotocol prevalentiemeting

Validatie van het prevalentieonderzoek geldt als verplicht onderdeel bij deelname aan deze module van het SNIV netwerk en wordt van kracht na ondertekening van het aanmeldingsformulier.

Een validatie bestaat uit een proces- en uitkomst validatie en heeft als doel inzicht te krijgen in de kwaliteit (volledigheid en betrouwbaarheid) van de gegevensverzameling en in het gebruik van de criteria voor het vaststellen van zorginfecties. Het uiteindelijke doel is het bewaken van de kwaliteit van de gegevens in de SNIV-databank, zodat de referentiecijfers betrouwbaar zijn.

De procedure van de validatie is vastgelegd in het validatie protocol prevalentie 2014.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Validatieprotocol prevalentiemeting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu