RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Desinfectie huid en slijmvliezen [ZKH]

Dit is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Huiddesinfectie algemeen'.

Let op!
De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Huiddesinfectie algemeen' downloaden.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Ziekenhuizen / WIP-richtlijn Desinfectie huid en slijmvliezen [ZKH]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu