RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een inventarisatie van enige gegevens uit het screeningsprogramma congenitale hypothyreoidie in de regio Midden-Nederland. Periode juni- december 1983

An inventory of some data from the screeningsprogram on congenital hypothyroidism in the central region of the Netherlands. Period June- December 1983

Publiekssamenvatting

Het gegevensbestand over de periode juni-december 1983 van de screening op CHT binnen het RIVM werd doorzocht op een aantal criteria. Dit omvatte onder andere de categorieen inzenders, de intervallen tussen geboortedatum en prikdatum en tussen prikdatum en bepalingsdatum, en de mate van invullen van formulieren. De voornaamste zijn: 1. De in het Draaiboek aanbevolen termijn van 6e tot 9e levensdag wordt gemiddeld slechts in 60-70% van de geboorten aangehouden. 2. De hielprikkaarten zijn langer onderweg dan nodig is. 3. Het invullen van alle gegevens van de pasgeborene laat te wensen over, met name de zwangerschapsduur wordt zeer vaak niet ingevuld. Hierdoor wordt het functioneren van de gewijzigde procedure bemoeilijkt en neemt de hoeveelheid administratief werk toe.
 

Home / Documenten en publicaties / Een inventarisatie van enige gegevens uit het screeningsprogramma congenitale hypothyreoidie in de regio Midden-Nederland. Periode juni- december 1983

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu