RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ontwikkelen van een methode van onderzoek voor het bepalen van ochratoxine A in granen

Development of a method of analysis for the determination of ochratoxin A in grains

Publiekssamenvatting

Een methode van onderzoek is ontwikkeld voor het bepalen van ochratoxine A in granen. De methode is gebaseerd op een eerder door Paulsch (1982) ontwikkelde methode van onderzoek voor het bepalen van ochratoxine A in nieren. Na extraheren van het monster met H3PO4/CHCl3 wordt van vloeistof/vloeistof extracties gebruik gemaakt om het extract te zuiveren. Het gezuiverde extract wordt ingedampt en onderworpen aan twee-dimensionale dunnelaagchromatografie op 10x10 cm plaatjes, waarbij een zuur en een basisch loopsysteem gebruikt wordt. Detectie en bepaling van de intensiteit van ochratoxine A-vlekken op de dunnelaagplaat geschiedt na behandelen met NH4OH-MeOH damp onder langgolvig U.V.-licht, waarbij ochratoxine A-vlekken blauw fluoresceren. De methode heeft een grens van aantoonbaarheid van ca. 0.1 mug/kg. De grens van bepaalbaarheid is ca. 1 mug/kg. De recovery van de methode varieert voor de diverse graansoorten van 53-67%.
 

Home / Documenten en publicaties / Het ontwikkelen van een methode van onderzoek voor het bepalen van ochratoxine A in granen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu