RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stollingsbepalingen in rattebloed

Exploration of coagulation tests in the blood of rats

Publiekssamenvatting

De opzet van dit project is na te gaan of het mogelijk is stollingsbepalingen in plasma van rattebloed te verrichten met het doel te onderzoeken of in de toekomst aan de OECD richtlijnen voor toxiciteitstesten kan worden voldaan. Uit de experimenten blijkt, dat door het verdunnen van het plasma het mogelijk is verschillende stollingsbepalingen in meervoud (de betrouwbaarheid van de bepaling zou hierdoor groter kunnen worden) te verrichten. De opgegeven wachttijd van 25 seconden voor menseplasma bij de APTT bepaling moet beperkt worden vanwege de korte APTT bij de rat. Wordt een wachttijd van 10 seconden aangehouden dan kunnen stollingstijden in ratteplasma bepaald worden zonder dat in het plasma voortijdig stolling optreedt.
 

Home / Documenten en publicaties / Stollingsbepalingen in rattebloed

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu