RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mogelijkheden voor het aangeven van lange termijn ontwikkelingen ten behoeve van provinciale milieubeleidsplannen. Een haalbaarheidsstudie in Gelderland

Provincial Environmental Scenario. Feasibility Study in the province of Gelderland

Publiekssamenvatting

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het schetsen van lange termijn ontwikkelingen op provinciaal niveau, t.b.v. het opstellen van provinciale milieubeleidsplannen. Het onderzoek is gericht geweest op het ontwikkelen van een trendscenario bij ongewijzigd beleid en het aangeven van de milieu-effecten als gevolg van dat beleid. Onderscheid is gemaakt in: - basisontwikkelingen die de milieubelasting veroorzaken. - uitworp en verspreiding van verontreinigingen en de aard en omvang van vormen van bodemgebruik als gevolg van activiteiten behorend tot de basisontwikkelingen (1e orde effecten). - de uiteindelijke effecten daarvan op de mens, op de gebruiksfuncties van milieu en op natuur en landschap (2e orde effecten).
 

Home / Documenten en publicaties / Mogelijkheden voor het aangeven van lange termijn ontwikkelingen ten behoeve van provinciale milieubeleidsplannen. Een haalbaarheidsstudie in Gelderland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu