RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Haren, een numeriek model van het geohydrologische systeem

Haren, a numerical model of the geohydrological system

Publiekssamenvatting

In het kader van het regionaal hydrologisch onderzoek Groningen zijn m.b.v. een eindige elementen-model (TRIST) de verlagingen berekend, die in het modelgebied Haren worden veroorzaakt door de winning van grondwater. Veel aandacht is besteed aan de modellering van de relatie grondwater-oppervlaktewater. T.b.v. die relatie is het computerprogramma SURFIN ontwikkeld.
 

Home / Documenten en publicaties / Haren, een numeriek model van het geohydrologische systeem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu