RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de mutagene werking van NO2 gas bij Drosophila melanogaster

Investigations on the mutagenicity of NO2 gas in Drosophila melanogaster

Publiekssamenvatting

Het vermogen van NO2 gas om bij de bananevlieg (Drosoph. melanogaster) mutaties te induceren werd onderzocht d.m.v. de geslachtsgekoppelde recessief-letaal test. Tevens werden effecten van NO2 op overleving en fertiliteit nagegaan. Vliegen werden blootgesteld gedurende perioden van 1 tot 3 weken, aan NO2 concentraties van 5, 15 of 50 mg/m3 (6 uur per dag, 5 dagen per week) of 20 mg/m3 (continu). Er is mogelijk sprake van een verhoogde sterfte a.g.v. blootstelling aan NO2. Een geringe vermindering van de fertitliteit bij de mannetjes werd in 3 van de 4 experimenten waargenomen en was in een geval significant. In twee mutageniteitsexperimenten werd geen verhoogde mutatie- frequentie gevonden in de met NO2 behandelde groep. Dit resultaat is niet onverwacht gezien de in twee Japanse publikaties gerapporteerde negatieve of marginale effecten bij aanzienlijk hogere blootstellingsniveaus. Uit in de literatuur vermeld mutageniteitsonderzoek met andere testsystemen blijkt vooral het vermogen van NO2 om chromosoomafwijkingen te veroorzaken.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de mutagene werking van NO2 gas bij Drosophila melanogaster

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu