RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overzicht van meetresultaten van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging april 1983 - april 1984. Regio 1 Limburg

Report on the measurement results of the National Air Pollution Monitoring System April 1983 - April 1984. Region 1 Limburg

Publiekssamenvatting

Overschrijding van de door de Centrale Raad voor de Milieuhygiene geadviseerde grenswaarde voor de uurgemiddelde SO2-concentratie (830 mug/m3) werd in de afgelopen periode niet gemeten. Voor NO2 werd op een tweetal stations (Tilburg-Zuid en Amsterdam-West) de uurgemiddelde waarde van 300 mug/m3 over een periode van enkele dagen (in november '83) meermalen overschreden. Overschrijding van dit uurgemiddelde werd voorts gemeten op de stations Posterholt, Bocholz en Denekamp (eenmaal) en op het station Oost-Maarland (tweemaal). Het daggemiddelde van 150 mug/m3 werd eenmaal overschreden op de stations Tilburg-Zuid en Velsen-Zuid. Op 5 van de 30 ozonstations werd de Amerikaanse norm voor O3 overschreden. Volgens deze norm mag per station de uurgemiddelde waarde van 240 mug/m3 op slechts een dag per jaar worden overschreden. Voor CO werd de grenswaarde van 10 mg/m3 als gemiddelde voor 8 opeenvolgende uren op een station (Eindhoven-Noord) driemaal overschreden.
 

Home / Documenten en publicaties / Overzicht van meetresultaten van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging april 1983 - april 1984. Regio 1 Limburg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu