RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in de apotheek van het St.Laurentius Ziekenhuis te Roermond

Report on the examination of the desinfection processes as performed in the pharmacy of the "St.Laurentius Ziekenhuis" at Roermond

Publiekssamenvatting

Bij de controle d.d. 831214 is het volgende geconstateerd: 1) De beide programma's van de Getinge en de Schaerer sterilisator voldoen aan de norm. 2) Er zijn goede algemene instructies. Er ontbreken echter goede werkvoorschriften, bedienings- en beladingsvoorschriften voor de sterilisatoren en kledingsvoorschriften. 3) De protocollering van de produktie is goed. Van de sterilisatoren worden geen technische en/of produktie logboeken bijgehouden. 4) Voor het uitvoeren van de recall is geen eenduidige procedure vastgelegd. 5) De sterilisatoren en de registratie-apparatuur worden niet periodiek gecontroleerd. 6) De gehalte- en identiteitsbepalingen worden alleen voor sterilisatie en etikettering uitgevoerd. 7) Initiele contaminatie van het produkt wordt niet bepaald ; het steriliteitsonderzoek wordt wel uitgevoerd.
 

Home / Documenten en publicaties / Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in de apotheek van het St.Laurentius Ziekenhuis te Roermond

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu