RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een enzyme immuun reactie voor het aantonen van IgM antistoffen tegen Coxiella burnetii

An enzyme immuno assay (EIA) for the detection of IgM antibodies to Coxiella burnetii

Publiekssamenvatting

Naar aanleiding van het voorkomen van Q-koorts pneumonie bij Nederlandse militairen in Libanon werd besloten een sero- epidemiologisch onderzoek op te zetten om de incidentie van Q-koorts bij Nederlandse militairen in Libanon te bepalen. Na proefstudies met complementbindingsreactie en immunofluorescentie bleek de laatste de meest betrouwbare serologische techniek. Daar deze zeer bewerkelijk is werd besloten een enzyme immuno assay (EIA) te ontwikkelen. Beschreven worden het bereiden van een geschikt antigeen, diverse antisera en conjugaten en een EIA voor bepaling van IgM tegen phase II antigeen van Coxiella burnetii. Tevens wordt aangegeven in welke richting een EIA voor IgG gezocht kan worden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Een enzyme immuun reactie voor het aantonen van IgM antistoffen tegen Coxiella burnetii

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu