RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eindrapport interim selectiesysteem prioritaire stoffen Lucht

Publiekssamenvatting

Het rapport beschrijft een model waarmee prioritaire stoffen kunnen worden geselecteerd. Het model bestaat uit twee modulen. A - Een milieuhygienische module (sluit nauw aan bij het door DBWS ontwikkelde WMS scoringsysteem. B - Een evaluatie module. De op grond van milieuhygienische criteria (module A) geselecteerde prioritaire stoffen kunnen worden geevalueerd (module B). Het doel van deze procedure is de geselecteerde stoffen op kwalitatieve en kwantitatieve wijze te evalueren teneinde die stoffen uit de selectie te kunnen elimineren waarvan verwacht mag worden dat geen doelmatig beleid door de Directie Lucht kan worden gevoerd.
 

Home / Documenten en publicaties / Eindrapport interim selectiesysteem prioritaire stoffen Lucht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu