RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Determination of air-borne cadmium

Bepaling van aan luchtstof gebonden cadmium

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van methoden ter bepaling van aan luchtstof gebonden cadmium. Zeer algemeen verdient het aanbeveling de cadmium-bepaling te verrichten met behulp van de gestandaardiseerde Atomaire Absorptie Spectrometrie. I.h.b. kunnen dan de hogere cadmiumconcentraties bepaald worden met vlam-AAS, en de lagere concentraties met de grafiet-oven techniek. De zeer lage detectielimiet van de laatst genoemde techniek maakt het mogelijk de praktisch veel beter hanteerbare "Medium Volume Sampling" bemonsteringsmethode toe te passen. Ook een bemonsteringsduur korter dan 24 uur is aldus mogelijk. Het gebruik van niet-gestandaardiseerde bepalingstechnieken, zoals Rontgenfluorescentie, Neutronen Activeringsanalyse of Voltammetrie zou niet als eerste overwogen dienen te worden. Een vergelijking met de gestandaardiseerde AAS-techniek verdient in ieder geval aanbeveling.
 

Home / Documenten en publicaties / Determination of air-borne cadmium

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu