RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stralingsbelasting van de bevolking en stralingsniveaus in het binnenmilieu in Nederland t.g.v. natuurlijke gammabronnen

Radiation doses to the population and indoor radiation levels in the Netherlands, due to external natural sources

Publiekssamenvatting

Het resultaat van het onderzoek - afgeleid uit 2 onafhankelijke meetmethoden - omvatte ca. 750 personen, 400 woningen en 275 werklocaties. De deelnemers werden geselecteerd en verdeeld in twee groepen op basis van hun woonplaats in gebieden met resp. "hoog" en "laag" terrestrisch stralingsniveau. Onderscheid werd gemaakt tussen drie kategorieen personen op grond van hun leefpatroon. Een schatting werd gemaakt van de invloed die de terrestrische component van de natuurlijke straling en enkele veel gebruikte bouwmaterialen hebben op het stralingsniveau van het binnenmilieu. Het gemiddelde exposietempo aangetroffen in het binnenmilieu, bedraagt 9,4 mu-R.h-1 (6,7 x 10-13 C(kg.s)-1). Het gemiddelde dosistempo waaraan personen worden blootgesteld bedraagt 9,3 mu-rad.h-1 (93 nGy.h-1). Voor beide werd een standaarddeviatie van 15-20% gevonden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Stralingsbelasting van de bevolking en stralingsniveaus in het binnenmilieu in Nederland t.g.v. natuurlijke gammabronnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu