RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Strategieen voor het optimaliseren van vloeistofchromatografische (HPLC) scheidingen

Strategies for the optimization of liquid chromatographic (HPLC) separations

Publiekssamenvatting

Dit rapport biedt een overzicht van de meest recente methoden voor optimalisering van HPLC scheidingen. Het is toegespitst op de problematiek van analyses, zoals regelmatig voorkomend binnen de praktijk van de residu-analyse. Voor het optimaliseren van HPLC scheidingen kunnen verschillende strategieen gevolgd worden. Uitgaande van fysisch-chemische theoretische principes kan men vrij snel afleiden welke combinaties van stationaire en mobiele fasen voor bepaalde typen te chromatograferen componenten succesvol zullen zijn. In deel I worden regels gegeven voor de keuze van stationaire fasen en voor het maken van een globale selectie van de mobiele fase. Verdere optimalisering van mobiele fasen voor specifieke scheidingsproblemen kan het beste via chemometrische methoden gebeuren. De belangrijkste literatuurprocedures voor experimentele optimalisering van mobiele fasen in de vloeistofchromatografie worden kritisch besproken.
 

Home / Documenten en publicaties / Strategieen voor het optimaliseren van vloeistofchromatografische (HPLC) scheidingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu