RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Literatuuronderzoek uitlooggedrag

Literature study leaching behaviour

Publiekssamenvatting

Het onderzoek naar het uitlooggedrag van materialen kan worden gesplitst in onderzoek naar een fysisch-chemische verklaring van het uitloogproces (modelvorming) en onderzoek naar een representatieve en reproduceerbare testmethode voor de afgifte van bepaalde componenten uit het materiaal. In het rapport wordt een algemene typering van uitloogproeven gegeven. Bij modelvorming is vooral de bepaling van de snelheidsbepalende stap van belang. Bij evaluatie van een testmethode naar praktijkomstandigheden is een juiste opschaling naar afmetingen en tijd van belang. Hiervoor is modelvorming noodzakelijk.
 

Home / Documenten en publicaties / Literatuuronderzoek uitlooggedrag

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu