RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meerjarenplanning Bodemsanering - Kerngegevens en resultaten van scenario's

Multi-year plan soil clean-up - Basic data and scenario results

Publiekssamenvatting

De bodemsaneringsoperatie in Nederland begon in 1981 na een onderzoek door de rijksoverheid naar verontreinigde locaties. Voor de berekeningen in de studie wordt het uiteindelijke aantal bodemverontreinigingsgevallen geschat op ca. 6000, waarvan op den duur 1400 kleine en 60 grote gevallen moet worden gesaneerd. Er is een simulatiemodel ontwikkeld waarmee gevolgen van saneringsscenario's kunnen worden berekend. Hoofddoelen zijn de totale kosten en de duur van de saneringsoperatie. Belangrijke beleidsvariabelen en modelbeperking zijn financieel budget, provinciaal personeel, opslag- en verwerkingscapaciteit. Een compleet overzicht van kerngegevens en resultaten van 24 beleids- en gevoeligheidsscenario's worden gepresenteerd. Het basisscenario wordt uitgebreid besproken.
 

Home / Documenten en publicaties / Meerjarenplanning Bodemsanering - Kerngegevens en resultaten van scenario's

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu