RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de zinkbelasting van 85 militairen gelegerd te Seedorf. Bepaling van de zinkconcentratie in plasma met behulp van atomaire absorptiespectrofotometrie met vlamatomisatie

Assessment of the zinc body burden of 85 soldiers. Determination of zinc plasma by atomic absorption spectroscopy with electrothermal atomization

Publiekssamenvatting

Er wordt een methode beschreven voor de bepaling van zink in plasma met behulp van AAS. Deze methode is geevalueerd m.b.t. nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid op basis van een onderzoek naar de zinkbelasting van 85 militairen die op meer dan normale wijze aan zink waren blootgesteld als gevolg van een bij slaapvertrekken geplaatste rookpot. Het gemiddelde van de v.c. van tweevoudige atomaire absorptiemetingen was voor standaarden (0,85 + 0,77)% significant (p < 0,001) verschillend van de monsters (0,42 + 0,39)%. Het gemiddelde van de relatieve standaardfouten van 25 calibratielijnen was (1,2 + 0,7)%. Het gemiddelde van de v.c. van de plasmazinkconcentraties van 84 militairen waarvan de concentratie in tweevoud was bepaald, bedroeg (2,3 + 1,8)%. De parametrisch bepaalde 95%-afsnedepunten van de plasmazinkconcentraties van de groep militairen waren 708 en 1316 ug/l, met als mediaan 965 ug/l. Deze waarden waren enigzins lager dan bij gezonde mannelijke vrijwilligers.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de zinkbelasting van 85 militairen gelegerd te Seedorf. Bepaling van de zinkconcentratie in plasma met behulp van atomaire absorptiespectrofotometrie met vlamatomisatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu