RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een regionaal geohydrologisch modelonderzoek van de Centrale Slenk van Noord-Brabant

A regional geohydrological modelstudy of the Central Slenk in Noord- Brabant

Publiekssamenvatting

Met een computermodel dat 4 watervoerende pakketten omvat zijn voor een stationaire situatie grondwaterstanden berekend. De stijghoogte van het eerste pakket is ingevoerd als bovenrandvoorwaarde. Met relatief grote modelelementen (7,5 km2) is getracht de grondwatersituatie van 1979 te simuleren. De calibratie van onbevredigend. Met een tweede model met kleinere elementen (2,4 km2) zijn berekeningen voor 1995 uitgevoerd. Vooral wordt daarbij water uit ondiepe lagen aangetrokken.
 

Home / Documenten en publicaties / Een regionaal geohydrologisch modelonderzoek van de Centrale Slenk van Noord-Brabant

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu