RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Over de rol van het cerebellum in een gedragsmodel voor morfine- onthoudingsverschijnselen in de rat

The role of the cerebellum in a model for morphine withdrawal behaviour in the rat

Publiekssamenvatting

De betrokkenheid van het cerebellum bij de expressie van morfine- onthoudingsverschijnselen bij de rat is onderzocht. Elektrolytische lesies werden aangebracht in de kernen die de output verzorgen nl. de nuclei fastigius, interpositus en dentatus. Het effect op het quasi- morfine onthoudingsgedrag geiduceerd door natrium-dipropylacetaat is nagegaan in twee experimenten. De plaats en omvang van de lesies is histologisch onderzocht. Met betrekking tot de locomotorische activiteit en een totale abstinentiescore werden geen effecten waargenomen. In een van de twee experimenten werd er een toename van het "natte hond" syndroom waargenomen bij de fastigiuslesiegroep. De betekenis van dit effect wordt echter gering geacht.
 

Home / Documenten en publicaties / Over de rol van het cerebellum in een gedragsmodel voor morfine- onthoudingsverschijnselen in de rat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu