RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

k-Waarde schatting aan geroerde grondmonsters in het Overijsselse Vecht-gebied

Estimation of hydrolic conductivity for soil samples in the area of the river "Overijsselse Vecht" (The Netherlands)

Publiekssamenvatting

Dit rapport behandelt een toepassing van de Kozeny-Carman vergelijking waarmee doorlatendheden kunnen worden geschat aan geroerde grondmonsters. Om toepassing van deze methode te vergemakkelijken is een computerprogramma geschreven, waarin ook zeefanalyses kunnen worden verwerkt. Tevens zijn enige varianten op de methode gemaakt en in het computerprogramma verwerkt, waardoor de methode ook bij hoge grind- en schelpengehaltes kan worden gehanteerd. Toetsing van de methode aan de hand van de k-bepalingen aan ongestoorde monsters in het laboratorium en veldmetingen zal in een volgend rapport worden gerealiseerd.
 

Home / Documenten en publicaties / k-Waarde schatting aan geroerde grondmonsters in het Overijsselse Vecht-gebied

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu