RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bepaling van aan luchtstof gebonden lood

Determination of airborne lead

Publiekssamenvatting

Voor de vaststelling van de lood concentratie in de buitenlucht kunnen de Nederlandse normen NEN 2785 (HVS-bemonstering van luchtstof), NEN 6465 (monstervoorbewerking) en NEN 2153, 6453 resp. 6429 (AAS element bepalingstechniek) als een compleet geheel beschouwd worden. De laagst meetbare lood concentratie bedraagt in de orde van enkele nanogram/m3 ; in de praktijk bedraagt de lood concentratie in de buitenlucht minimaal enkele tientallen nanogram/m3. In intensieve verkeerssituaties kan de werkelijke lood concentratie in de buitenlucht zo'n 50% onderschat worden ; in een landelijke c.q. industriele omgeving ten hoogste slechts 25%. Het gebruik van niet-gestandaardiseerde bepalings-technieken zou niet als eerste overwogen dienen te worden ; in ieder geval dient een vergelijking t.o.v. de gestandaardiseerde AAS techniek uitgevoerd te worden.
 

Home / Documenten en publicaties / Bepaling van aan luchtstof gebonden lood

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu