RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Statistische optimalisatie van het landelijk meetnet voor de regenwaterkwaliteit

Statistical optimization of a wet deposition monitoring network

Publiekssamenvatting

Op basis van de meetresultaten van het KNMI-RIVM meetnet van de anorganische componenten in regenwater is het verband vastgesteld tussen de meetnetdichtheid en de nauwkeurigheid waarmee concentraties in regenwater en natte deposities, zowel voor afzonderlijke deelgebieden als voor geheel Nederland bepaald kunnen worden. Geconcludeerd wordt dat met een meetnet van ca. 12 stations, verspreid over het land een bevredigende nauwkeurigheid wordt bereikt. Het verdient aanbeveling of een op twee stations meerdere regenvangers te installeren voor schatting van de locale (en analytische) fouten.
 

Home / Documenten en publicaties / Statistische optimalisatie van het landelijk meetnet voor de regenwaterkwaliteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu