RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VI: Yersinia enterocolitica

Literature review concerning the significance of a number of causative organisms of zoonoses with regard to the consumption of meat. VI. Yersinia enterocolitica

Publiekssamenvatting

Yersinia enterocolitica kan bij de mens aanleiding geven tot verschillende ziektebeelden. Het meest wordt de acute enterocolitis beschreven, vooral bij zeer jonge kinderen, maar daarnaast zijn ook de acute mesenteriale lymfadenitis en terminale ileitis (pseudoappendicitis) bekend. Dragerschap zou vooral bij convalescenten kunnen voorkomen, maar er bestaat onvoldoende inzicht in de frequentie. De bacterie is niet alleen bij de mens en verschil. diersoorten uit de faeces geisoleerd, maar ook uit div. levensmiddelen en uit het milieu. Het vermogen om bij lage temp. (4oC) te vermenigvuldigen kan van epidemiologische betekenis zijn. Yersiniosis bij de mens moet primair als een voedselinfectie beschouwd worden, waarbij verschil. meest secundaire faecaal besmette voedingsmiddelen een rol spelen. Toch zijn geen goed gedocumenteerde voedselinfecties met deze bacterie door vleesconsumptie beschreven. Gelet op de leemten in de epidemiologische kennis m.b.t. deze bacterie is het niet mogelijk advies te geven t.a.v. het nemen van maatregelen.
 

Home / Documenten en publicaties / Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VI: Yersinia enterocolitica

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu