RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pertussis toxine. Overzicht van de opbouw en van enkele biochemische en farmacologische effecten

Pertussis toxin. Review of the composition and some biochemical and pharmacological effects

Publiekssamenvatting

Een literatuuroverzicht is samengesteld met betrekking tot biochemische en farmacologische effecten van pertussis toxine. In grote lijnen kunnen de meeste effecten van het toxine worden onderverdeeld in twee klassen. Klasse I bevat de effecten gemedieerd door enzymatische activiteit van het A-protomeer van het toxine, de ADP- ribosyleringsactiviteit met GTP bindende eiwitten als substraat. Klasse II bevat de werkingen die tot stand komen door interactie van het B- oligemeer met membraan gebonden glycoproteinen. Enkele werkingen kunnen nog in aparte klassen worden ingedeeld. Aan de hand van de beschreven biochemische mechanismen kan een verscheidenheid aan farmacologische effecten zowel in vitro als in vivo verwacht worden. Het lijkt niet mogelijk te zijn om voor alle effecten een mechanisme bijv. ADP- ribosylering van het zgn. Ni-eiwit, verantwoordelijk te verklaren.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Pertussis toxine. Overzicht van de opbouw en van enkele biochemische en farmacologische effecten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu