RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Preparation and characterization of lyophilized antisera against trenbolone and zeranol

Bereiding en karakterisering van drooggevroren antisera tegen trenbolon en zeranol

Publiekssamenvatting

Antisera tegen trenbolon (TB) en zeranol (Z) werden opgewekt in konijnen door immunisatie met het 7-carboxymethyloxime-runder serum albumine (BSA) conjugaat van Z (Z-7CMO-BSA) en het 17-hemisuccinaat-BSA conjugaat van TB (TB-17HS-BSA). De antisera zijn in de geschikte hoeveelheden geampulleerd, drooggevroren en opnieuw gekarakteriseerd. De specificiteit van alle antisera is goed. Zoals verwacht mag worden vertonen de antisera slechts met enkele aan TB of Z nauwverwante stoffen kruisreactiviteit zoals bepaald met radio immunoassay (RIA). Hierdoor zijn de in dit rapport beschreven antisera uitstekend geschikt voor metabolisme studies en voor screeningsdoeleinden. De Z-antisera zijn ook geschikt bevonden in een chemiluminescentie immunoassay (CLIA).
 

Home / Documenten en publicaties / Preparation and characterization of lyophilized antisera against trenbolone and zeranol

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu