RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het gehalte aan aluminium in 101 duplicaten van 24-uurs voedingen

The aluminium content in 101 duplicate total diets

Publiekssamenvatting

D.m.v. analyse van 101 duplicaten van 24-uurs voeding, verzameld in 1978 werd de dagelijkse opneming aan aluminium (Al) bepaald. Als methode van onderzoek werd natte destructie met salpeterzuur en zwavelzuur toegepast, gevolgd door meten van de verdunde oplossing met vlam atoom-absorptie spectrometrie (lachgas/acetyleenvlam). De gemeten dagelijkse Al-opneming liep uiteen van 1,4-33,3 mg, gemidd. waarde en mediaan resp. 4,6 en 4,0 mg. Deze waarden stemmen goed overeen met resultaten van recent verricht onderzoek in o.a. Zwitserland, Engeland en de USA. In de literatuur worden evenwel ook veel hogere waarden voor de dagelijkse Al-opneming vermeld, van 10-tallen mg tot meer dan 100 mg toe. Niet uitgesloten wordt, dat daarbij door analytische problemen in een aantal gevallen (veel) te hoge uitkomsten zijn verkegen. Gezien de lage dagelijkse opneming aan Al met voedsel en drank en de geringe toxiciteit van dit element, lijken geen redenen tot verontrusting aanwezig t.a.v. de hoeveelheid Al in voedsel en drank in Nederland.
 

Home / Documenten en publicaties / Het gehalte aan aluminium in 101 duplicaten van 24-uurs voedingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu