RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwikkeling van een bepalingmethode voor urethaan in bloed, urine en hersenen van ratten

Development of an assay of urethane in blood, urine and brain tissue of rats

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt de ontwikkeling van een bepalingsmethode beschreven voor urethaan in bloed, urine en hersenen van ratten. Het urethaan wordt in alkalisch milieu gehydroliseerd tot ethanol. Na neutralisatie en gelijktijdige uitzouting van eventueel aanwezige eiwitten wordt het gevormde ethanol gaschromatografisch bepaald met 2- propanol als interne standaard. De optimale sterktes van de gebruikte reagentia en de optimale hydrolysetijd zijn bepaald. De terugwinningen zijn uit bloed 94% + 4%, uit urine 93% + 5% en uit hersenen 92% + 7%. De ondergrenzen zijn resp. voor de bepaling in bloed 25 mg/kg, voor in urine 20 mg/l en voor in hersenen 50 mg/kg. Tijdens de bewaring en bewerking van de monsters treedt geen verlies op van urethaan of van het gevormde ethanol. De methode is snel en betrouwbaar en kan worden toegepast bij het onderzoek naar de farmacokinetiek van urethaan bij de rat.
 

Home / Documenten en publicaties / Ontwikkeling van een bepalingmethode voor urethaan in bloed, urine en hersenen van ratten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu