RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bestrijdingsmiddelen in Nederlands oppervlaktewater (programma 1985)

Pesticides in Dutch surface waters (programme 1985)

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de resultaten samengevat van het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in Nederlands oppervlaktewater zoals voorzien in het MAP-1985. Het onderzoek was geconcentreerd op twee uit vorige onderzoekingen als problematisch naar voren gekomen gebieden, n.l. de Anna Paulownapolder in Noord-Holland en het glastuinbouwgebied in Zuid-Holland. Uit het onderzoek is gebleken dat carbendazim, 2- aminobenzimidazool (2-AB), iprodion en quintozeen, pentachlooraniline (PCA) en pentachloorthioanisool (PCTA) in 1985 in het algemeen minder vaak en in lagere concentraties in het oppervlaktewater voorkwamen dan in vorige jaren, maar dat t.a.v. methylbromide en de chlorinesteraseremming in het Zuid-Hollandse tuinbouwgebied nog geen verbetering is te constateren.
 

Home / Documenten en publicaties / Bestrijdingsmiddelen in Nederlands oppervlaktewater (programma 1985)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu