RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Luchtkwaliteit, jaarverslag 1984 en 1985

Air quality, year report 1984 and 1985

Publiekssamenvatting

Een overzicht van concentraties en deposities in Nederland in '84 en '85. Hoge Hoge 98-percentielwaarden voor SO2 en zwevende deeltjes (en enigszins NO2) in '85 door een episode in jan. van dat jaar. De gemid. 98- percentielwaarde voor de overige componenten (m.u.v. Pan) zijn zowel in '84 als '85 lager dan in de meeste voorafgaande jaren. De 50- percentielwaarden zijn in '84 en '85 voor bijna alle componenten lager dan in de meeste voorafgaande jaren. Alleen NO2 en NOx vertonen een licht stijgende trend. de Ned. bijdrage aan de gemid. SO2, NO2 en Nox concentraties wordt geschat op 27, 40 en 45%. Naast de gasvorminge componenten worden concentraties en deposities van Pb en Cd gerapporteerd. In de rapportperiode is overschrijding waargenomen van de Ned. grens- en richtwaarden alsmede de EG-richtwaarde voor SO2 en NO2, de Ned. richtwaarde voor )3 en Ned. grenswaarde en EG-richtwaarde voor zwevende deeltjes. de zure depositie is voor '84 gemid. over Nederland, berekend
 

Home / Documenten en publicaties / Luchtkwaliteit, jaarverslag 1984 en 1985

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu