RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Preliminary animal toxicity studies towards an exposure-response model for short-term ozone exposure

Diertoxiciteitsstudies ten behoeve van de ontwikkeling van een expositie-respons model voor kortdurende blootstelling aan ozon

Publiekssamenvatting

In het model is de relatieve bijdrage van de ozon-concentratie, de expositietijd per dag en de expositieduur beschreven. Zowel de ozonconcentratie als de expositietijd per dag bleken positief te correleren met de accumulatie van eiwitten in longspoelvloeistof na een eenmalige blootstelling van muizen en ratten gedurende enkele uren aan ozon. Toename in de activiteiten van een aantal antioxidant enzymen bleek positief te correleren met de expositietijd per dag en de expositieduur na blootsstelling van ratten aan ozon. Resultaten benadrukken dat in diertoxiciteitsstudies ten behoeve van een risico- evaluatie van luchtverontreinigende verbindingen gekozen moet worden voor expositieregimes die zo goed mogelijk afgestemd zijn op het actuele expositie- en gedragsprofiel van de bevolking. Bovendien dragen deze resultaten bij aan de meningsvorming over de introductie van een nieuwe ozon-norm met een langere middelingstijd.
 

Home / Documenten en publicaties / Preliminary animal toxicity studies towards an exposure-response model for short-term ozone exposure

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu