RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Cadmium- en loodgehaltes in de kunststoffracties PVC, PE + PD en PS uit huishoudelijk zakkenvuil

Contents of cadmium and lead in the plastics PVC, PE + PP and PS sorted from domestic waste

Publiekssamenvatting

In dit onderzoek is het cadmium- en loodgehalte bepaald in PVC, PE + PP tezamen en PS-fracties als belangrijkste bestanddelen van de zgn. kunststoffractie uit zakkenvuil afkomstig van particuliere huishoudens. Aanleiding tot dit onderzoek vormt het feit dat Cd en Pb in relatief hoge gehalten, resp. rond 50 en 800 mg/kg voorkomen in de kunststoffractie. Hierbij moet bedacht worden dat het aandeel van de kunststoffractie in nat zakkenvuil ca. 6 gewichtsprocenten bedraagt en de onderzochte kunstoftypes voor ca. 98% deel uitmaken van de kunststoffractie. Voor wat de overige kunststoftypes betreft, welke tezamen de zgn. restfractie van ca. 2% vormen zijn de gehalten aan Cd en Pb berekend. Voorzichtige schattingen wijzen in deze restfractie op relatief hoge gehalten aan Cd en Pb van resp. 170 en 19000 mg/kg.
 

Home / Documenten en publicaties / Cadmium- en loodgehaltes in de kunststoffracties PVC, PE + PD en PS uit huishoudelijk zakkenvuil

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu