RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CO en NO2 verkeersmetingen in Utrecht

CO and NO2 traffic measurements in Utrecht

Publiekssamenvatting

Ten behoeve van de validatie van een CO-verkeersmodel en ter ondersteuning voor het opstellen van de AMvB CO-Pb zijn in de stad Utrecht op diverse locaties, stationaire meetwagenmetingen gedaan. Alle metingen zijn uitgevoerd met een CO-monitor model 48 van het fabrikaat TECO en een Bendix NOx monitor, model 8101 B. Tevens werd ozon gemeten met een TECO-03 monitor model nr. 49. Dit rapport is een deelrapport, waarin de meettechnische aspecten en de meetresultaten besproken worden. In dit rapport nr. 842114002 (van den Akker, 1986) (nog niet verschenen) wordt de vergelijking met het verkeersmodel gemaakt en eventueel normoverschrijding bepaald.
 

Home / Documenten en publicaties / CO en NO2 verkeersmetingen in Utrecht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu