RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vergelijkend onderzoek aan rontgendiagnostiektoestellen uitgerust met beeldversterkers in het Westfries Gasthuis te Hoorn

Comparative study of medical X-ray-imagedetection systems at the Westfries Gasthuis, Hoorn, the Netherlands

Publiekssamenvatting

Een vergelijkend onderzoek is ingesteld naar de werking van rontgenapparatuur uitgerust met beeldversterkers in het Westfries Gasthuis te Hoorn. Van een aantal geselecteerde toestellen is het intreedosistempo in de fantoom posititees bepaald. Het intreedosistempo van een rontgentoestel is hoger dan de waarde die door de Gezondheidsraad als voldoende wordt geacht voor een acceptabel doorlichtbeeld. Geadviseerd wordt de werking van het betreffende toestel te verbeteren c.q. vervanging te overwegen.
 

Home / Documenten en publicaties / Vergelijkend onderzoek aan rontgendiagnostiektoestellen uitgerust met beeldversterkers in het Westfries Gasthuis te Hoorn

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu