RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar het voorkomen van enkele, polaire niet-vluchtige organische microverontreinigingen in grondwater bestemd voor drinkwaterbereiding

Screening of groundwaterextracts for the presence of some selected polar, non volatile organic micropollutants

Publiekssamenvatting

Grondwaterconcentraten, gei"soleerd via XAD extractie, bevatten vele componenten die niet met GC-MS te indentificeren zijn. Met HPLC is onderzocht of enkele veel toegepaste polaire bestrijdingsmiddelen in de extracten voorkwamen. Dit bleek niet het geval te zijn. In enkele monsters konden zeer lage concentraties aan chloorfenolen en een enkele keer chloroform en/of precursor(s) worden aangetoond. De monsters bevatten o.a. veel hoogmoleculair materiaal.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar het voorkomen van enkele, polaire niet-vluchtige organische microverontreinigingen in grondwater bestemd voor drinkwaterbereiding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu