RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwikkeling van een nalytische methode voor progesteron in serum gebaseerd op isotoopverdunning en gaschromatografie-massaspectrometrie

Development of an analytical method for progesterone in serum based on isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry

Publiekssamenvatting

Bij de ontwikkeling van een accurate en precieze analytische methode voor progesteron werden serummonsters geextraheerd waarna de extracten werden gezuiverd met HPLC. Na omzetting in heptafluorbutyraten werd de verhouding tussen gelabeld en ongelabeld progesteron bepaald m.b.v. gaschromatografie-massaspectrometrie. In zes verschillende serumpools werd op deze wijze progesteron bepaald. De resultaten werden vergeleken met die van andere laboratoria. Het bleek dat deze goed met elkaar overeenkwamen en dat de methode dus geschikt is voor de certificatie van referentiematerialen.
 

Home / Documenten en publicaties / Ontwikkeling van een nalytische methode voor progesteron in serum gebaseerd op isotoopverdunning en gaschromatografie-massaspectrometrie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu