RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot (verdere) automatisering van de uitslagverwerking van de PKU/CHT screening

Possible automation of processing of results of the neonatal PKU/CHT screening

Publiekssamenvatting

Per 1 januari 1986 is Nederland wat betreft de screening op congenitale fenylketonurie (PKU) en congenitale hypothyreoidie (CHT) verdeeld in 5 regio's met elk een PKU- en een CHT-laboratorium. De huidige procedure inzake de screening vanaf de geboorte-aangifte t/m de verwerking van de analyse uitslagen is administratief omslachtig en tijdrovend. Doordat de organisatie gedecentraliseerd is opgezet bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de provincies. Dit rapport beschrijft een aantal mogelijkheden om de administratieve belasting te verminderen vooral vanuit het oogpunt van de laboratoria. Eventuele veranderingen in de procedure kunnen evenwel ook tot vereenvoudigingen bij de entadministratie leiden. Het verdient aanbeveling een werkgroep in te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van de provinciale entadministraties, de nationale kruisvereniging en de laboratoria, aangevuld met automatiseringsdeskundigen om de hier gedane voorstellen verder uit te werken.
 

Home / Documenten en publicaties / Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot (verdere) automatisering van de uitslagverwerking van de PKU/CHT screening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu