RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De invloed van chemische en fysisch-chemische omstandigheden op de retentie van radionucleiden. Verslag van een bespreking met J.I. Kim op 26 februari 1987. Institut fur Radiochemie ; Technische Universitat Munchen te Garching

The Influence of Chemical and Physico-Chemical circumstances on the retention of radionuclides. Report of a discussion with J.I. Kim (26 February 1987, Technical university, Munchen/Garching)

Publiekssamenvatting

In het kader van het onderzoek naar het gedrag van radionucleiden in grondwater is een bezoek gebracht aan het Institut fur Radiochemie van de Universtiteit van Munchen. Uit het gesprek dat met de leider van het onderzoek, Prof.dr. J.I. Kim, gevoerd werd bleek dat het moeilijk is om het transport van radionucleiden los te zien van relaties met colloiden die in grondwater voorkomen. Bezien moet worden welke consequenties dit heeft voor de modellen die in het kader van de RIVM-bijdrage aan het onderzoek gemaakt worden. Voorlopig lijkt een duplicering van het experimentele onderzoek uitgesloten en zullen mogelijkheden onderzocht moeten worden om uit het bestaande materiaal bruikbare gegevens te betrekken.
 

Home / Documenten en publicaties / De invloed van chemische en fysisch-chemische omstandigheden op de retentie van radionucleiden. Verslag van een bespreking met J.I. Kim op 26 februari 1987. Institut fur Radiochemie ; Technische Universitat Munchen te Garching

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu