RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A comparison of numerical methods for air-quality models

Een vergelijking van numerieke methoden voor luchtkwaliteitsmodellen

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt een vergelijkende studie gepresenteerd van een 6-tal numerieke methoden om de 2-dimensionale advectie vergelijking benaderend op te kunnen lossen. Deze methoden zijn vergeleken op twee gewenste theoretische eigenschappen, zijnde nauwkeurigheid van benadering en de positiviteit daarvan, en op twee gewenste praktische eigenschappen, zijnde de rekentijd en het vereiste geheugenbeslag. Ten einde een duidelijke en coherente indruk te verkrijgen over de prestatie van de verschillende schema's is een consistent pakket van tests uitgevoerd.
 

Home / Documenten en publicaties / A comparison of numerical methods for air-quality models

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu