RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stralingsmetingen op het terrein van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene gedurende de jaren 1981 tot en met 1985

Exposure measurements at the surroundings of the National Institute of Public Health and Environmental Hygiene during the years 1981 till 1985

Publiekssamenvatting

In dit rapport zijn de resultaten samengevat van de stralingsmetingen, welke op een negental punten op het terrein van het RIVM gedurende de jaren 1981 tot en met 1985 zijn uitgevoerd. De metingen vonden plaats door gebruik te maken van thermoluminescentiedosimeters. Een van de meetpunten diende ter bepaling van het exposietempo van de natuurlijke achtergrondstraling. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de exposietempi op de meetpunten in 1981 en 1985, met uitzondering van de waarden rondom gebouw Sg, niet significant afwijken van het niveau van de natuurlijke achtergrondstraling. Als gevolg van het niet correct functioneren van de detectie-apparatuur kan voor 1982, 1983 en 1984 alleen worden vastgesteld dat de exposietempi niet hoger zijn geweest dan 20 muR/h. Op de meetpunten rondom gebouw Sg zijn de gemiddelde exposietempi hoger. Het verhoogde stralingsniveau bij gebouw Sg dient toegeschreven te worden aan de aldaar gevoerde bestralingswerkzaamheden voor calibratiedoeleinden.
 

Home / Documenten en publicaties / Stralingsmetingen op het terrein van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene gedurende de jaren 1981 tot en met 1985

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu