RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meetmethoden welke zijn gebruikt in een screening naar de belasting van het lichaam met cadmium

Methods of measurement used in a screening for cadmiumbodyburden

Publiekssamenvatting

Dit rapport betreft de meetmethoden welke zijn gebruikt voor een studie naar lichaamsbelasting met cadmium in de Kempen. De metingen betreffen die welke niet tijdens het veldonderzoek zelf zijn uitgevoerd maar bij de verschillende laboratoria betrokken bij het onderzoek. Het betreft bepalingen in urine, in plasma, in bloed en in nagels. Naar aanleiding van de bevindingen tijdens de metingen zijn ook metingen verricht in lege buizen waarvan de resultaten eveneens zijn toegevoegd. De resultaten van de kwaliteitscontrole worden ook besproken. Bij een groot aantal metingen blijkt een trend over de periode van analyse. Voor de interpretatie van de resultaten van het onderzoek heeft dit geen gevolgen aangezien de volgorde van de bepalingen niet gerelateerd is aan de vraagstelling.
 

Home / Documenten en publicaties / Meetmethoden welke zijn gebruikt in een screening naar de belasting van het lichaam met cadmium

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu