RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Selectie en benadering van onderzoeks-populatie, uitvoering van het veldonderzoek en evaluatie van non-respons in een screening naar de belasting van het lichaam met cadmium

Selection and approach of a study-population, execution of the fieldstudy and evaluation of non-respons in a screening on cadmium body-burden

Publiekssamenvatting

Dit rapport betreft de organisatie van het veldonderzoek voor een studie naar lichaamsbelasting met cadmium in de Kempen. De onderzochte bevolking is afkomstig uit de gemeenten Luyksgestel (Kempen, Noord-Brabant), Zeeland (Noord-Brabant) en Budel-Dorplein (Kempen, Noord-Brabant). De selectie, het trekken van een a-selecte steekproef en de benadering van de bevolking worden besproken evenals de organisatie van het veldonderzoek zelf. Ook een onderzoek naar de redenen voor non-respons (welke in beide plaatsen 23% was) is uitgevoerd. T.a.v. de metingen welke ter plekke zijn verricht worden de resultaten van een kwaliteitscontrole en de maatregelen ter beperking van waarnemers bias besproken. De conclusie van dit rapport is dat het onderzoek van de twee groepen een goede en vergelijkbare respons vertoont en de omstandigheden eveneens vergelijkbaar zijn geweest.
 

Home / Documenten en publicaties / Selectie en benadering van onderzoeks-populatie, uitvoering van het veldonderzoek en evaluatie van non-respons in een screening naar de belasting van het lichaam met cadmium

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu