RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bepaling van aan luchtstof gebonden koper

Determination of air borne copper

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van methoden ter bepaling van aan luchtstof gebonden koper. Voor de vaststelling van de koper concentratie in de buitenlucht, kunnen de Nederlandse normen NEN 2785 (HVS-bemonstering van luchtstof, toegepast op koper), NEN 6465 (monster voorbewerking) en NEN 6451 respectievelijk 6454 (AAS elementsbepalingstechniek) als compleet geheel beschouwd worden. In de buitenlucht bedraagt de minimale koper concentratie in de orde van een tiental nanogram/m3. De hogere koper concentraties kunnen met de AAS- vlam techniek (NEN 6451) bepaald worden. De AAS-grafietoven techniek (NEN 6454) met een onderste analysegrens van ca. 1 nanogram/m3 leent zicht uitstekend voor bepaling van lage koperconcentraties. Het gebruik van niet gestandaardiseerde bepalingstechnieken, zoals Rontgenfluorescentie of ICP-AES zou niet als eerste overwogen dienen te worden in ieder geval dient een vergelijking ten opzichte van de
 

Home / Documenten en publicaties / Bepaling van aan luchtstof gebonden koper

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu