RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Indicatief onderzoek naar het verloop van de kwaliteit van het in de provincie Gelderland geleverde drinkwater over de jaren 1968 t/m 1986

Estimation of changes in the general quality of drinking-water supplied in the province of Gelderland in 1968-1986

Publiekssamenvatting

Ter onderbouwing van het provinciale beleid m.b.t. de milieuhygienische bescherming van Gelderse waterwingebieden werd het verloop in de kwaliteit van het uit het grondwater verkregen drinkwater van 42 drinkwaterpompstations aan de hand van een beperkt aantal conservatieve bestanddelen over een tijdsduur van 19 jaar zichtbaar gemaakt. Hoewel in dit rapport geen rekening is gehouden met de bij de afzonderlijke pompstations behorende geohydrologische situatie, noch met eventuele tussentijdse vernieuwing van bronnenvelden, wordt met enige voorzichtigheid geconcludeerd dat de gehaltes van de bij het onderzoek betrokken bestanddelen geleidelijk zijn toegenomen. Opvallend is de stijging in de jaren 80 van het aantal tot het hoogste concentratieniveau behorende waarnemingen.
 

Home / Documenten en publicaties / Indicatief onderzoek naar het verloop van de kwaliteit van het in de provincie Gelderland geleverde drinkwater over de jaren 1968 t/m 1986

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu