RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gedetailleerd onderzoek naar de effecten van vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Bodegraven op de waterkwaliteit van het ontvangende slootsysteem. BIJLAGE: De fysisch-chemnische analysemethoden voor water- en sedimentmonsters

A detailed study on the chemical and biological impact of combined sewer overflows upon a water regulation ditch in Bodegraven. ANNEX: Chemical methods in the analysis of water and sediments

Publiekssamenvatting

Dit deelrapport is een zelfstandige bijlage bij rapport 718474001. Het betreft de gevolgde methoden bij de chemische analyses van water en sediment.
 

Home / Documenten en publicaties / Gedetailleerd onderzoek naar de effecten van vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Bodegraven op de waterkwaliteit van het ontvangende slootsysteem. BIJLAGE: De fysisch-chemnische analysemethoden voor water- en sedimentmonsters

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu