RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Criteriadocument Fijn Stof

Criteria document Fine particulate matter

Publiekssamenvatting

Onderhavig document omvat gegevens over fijn stof inzake de bronnen en het verspreidingspatroon in lucht, de risico's en schadelijke concentraties voor de mens en de technische mogelijkheden en kosten van emissiebeperking. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van normstellingsbeleid.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Criteriadocument Fijn Stof

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu