RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overzicht resultaten controlemetingen aan stralingsmeetapparatuur van de afdeling Stralingsbeschermingsdienst

Measurementresults of radiationdetectioninstruments

Publiekssamenvatting

Door de afdeling Standaarddosimetrie zijn controlemetingen verricht aan 26 stralingsniveaumonitoren die in beheer zijn bij de stralingsbeschermingsdienst (SBD) van het RIVM. Deze controlemetingen zijn uitgevoerd in gecollimeerde bundels Cs-137 en Co-60 gammastraling. Voor de ter controle aangeboden monitoren wordt geeist dat de aanwijzing binnen 20% in overeenstemming moet zijn met de gegeven exposie. Voor de 23 monitoren van het type FH40F2 werd een overeenstemming gevonden van 5% of beter. Voor 3 monitoren van het type PW4544/26 werd een afwijking gevonden van ca. 24%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat door de fabrikant voor dit type monitor een nauwkeurigheid wordt gespecificeerd van +/- 25% op de instrumentele aanwijzing. De resultaten van de controlemetingen zijn per monitor vastgelegd in de vorm van een certificaat.
 

Home / Documenten en publicaties / Overzicht resultaten controlemetingen aan stralingsmeetapparatuur van de afdeling Stralingsbeschermingsdienst

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu