RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties. deelproject 1: Emissieonderzoek - selectie en samenstelling van het huishoudelijk afval - verbrandingscondities, wijze van stoken

Emission research household waste incinerators

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een beschrijving van de omstandigheden waaronder de emissieproeven bij drie verbrandingsinstallaties zijn uitgevoerd. Beschreven worden de hoeveelheden afval die zijn verwerkt, de instelling van de procescondities en de handhaving daarvan gedurende het experiment en de wijze waarop monsters van slak en vliegas zijn genomen. Tevens zijn de resultaten van de sorteerproeven van het afval beschreven.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties. deelproject 1: Emissieonderzoek - selectie en samenstelling van het huishoudelijk afval - verbrandingscondities, wijze van stoken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu