RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Samenvattend rapport vogelvluchtverkenningen bedrijfsafvalstoffen industrie

Exploratory studies industrial waste Summerizing report

Publiekssamenvatting

Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten van verkenningen naar de afvalstoffen situatie in industriele bedrijfsklassen, die in de periode 1982-1986 zijn uitgevoerd in het kader van het project "Vogelvluchtverkenningen bedrijfsafvalstoffen industrie". De verkenningen zijn uitgevoerd door RIVM-LAE en andere instellingen. De resultaten zijn vastgelegd in 15 afzonderlijke rapporten. Behalve een samenvatting per bedrijfsklasse worden in het rapport ook een totaaloverzicht en karakterisering van de bedrijfsafvalstoffen in de Nederlandse industrie gegeven. Daarbioj is vanzelfsprekend uitgegaan van de gegevens uit de vogelvluchtverkenningen. Voor een deel zijn deze echter geactualiseerd of aangevuld met gegevens uit andere bronnen.
 

Home / Documenten en publicaties / Samenvattend rapport vogelvluchtverkenningen bedrijfsafvalstoffen industrie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu