RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Experimentele variabelen in stripping voltammetrie: effecten op de piekstroom in DCASV

Experimental variables in stripping voltammetry: effects on the peak current in DCASV

Publiekssamenvatting

Het meetsignaal in voltammetrische strippingtechnieken is mede gerelateerd aan diverse experimentele variabelen, zoals de roersnelheid, de scansnelheid en het elektrode-oppervlak. In dit rapport worden de theoretisch voorspelde relaties tussen de piekstroom in gelijkstroom anodische stripping en de genoemde experimentele variabelen getoetst. De roersnelheid is medebepalend voor de diffusielaagdikte aan de elektrode, en daarmee ook voor de karakteristieke tijdsbasis van het voltammetrisch experiment. Die tijdsbasis werd voor experimenten met de Metrohm VA 663 kwikdruppelelektrode vastgesteld.
 

Home / Documenten en publicaties / Experimentele variabelen in stripping voltammetrie: effecten op de piekstroom in DCASV

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu